Långedragsjullen J10 nr 88 förtöjd i Fryken. Tuschteckning av konstnären Erling Ärlingsson, Västra Ämtervik, Värmland.Långedragsjullen J10 nr 88  Ritningar  Projekt J10