Tillverkning av vrangbåge

Det är ganska enkelt att göra en vrangbåge. Tar inte så lång tid. Du kan använda den till allt som inte är rakt. När jag mätte upp spanten så ritade jag av kurvan på ett stort papper i skala 1:1. Jag testade direkt på motstående spant. Ofta är det helt samma och då antecknade jag det på pappret att det var lika på både sb som bb. Numrerade spanten från fören så man håller ordning på dem också.
Här nedan finns en skiss på hur jag gjorde min vrangbåge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätta att använda då man skall laga/kontra/byta spant. Det är inte svårt att göra en vrangbåge själv. (Anders Wiss, 2006-11-01)

Material:     Björk ca 2000 x 35 x 30. Detta ger knappt 1 meter lång Vrangbåge. Bult 6-kantskalle M4 x 35, vingmutter och bricka.

Maskiner: Bra om man har en bandsåg, planhyvel och borrmaskin i stativ. Man kan göra Vrangbågen med handverktyg också. Lite omständigare då. Kanske kan man köpa färdig list. Då blir måtten kanske annorlunda, men det har ingen praktisk betydelse.

Arbetsgång vid tillverkning
1 Hyvla till björkämnet till ca 30 x 26 x 2000 mm.

2 Fasa kanterna på det hyvlade ämnet i hyveln.

3 Borra 4,5 mm hål med pelarborrmaskin med måtten från ena änden 7,5, 35, 20, 35, 20 mm osv.

4 Borra, försänk ett hål (se måttet H1 och H2 på ritningen) enligt för bultens 6-kantskalle mått på ena sidan av björkämnet. Det skall vara hård presspassning här så att bulten sitter fast så att man inte behöver använda skiftnyckel som mothåll när man skruvar på vingmuttern. Prova gärna på en bit vilken borrdiameter som passar bäst.

5 Klyv ämnet på längden. Håll ordning på längderna. Hyvla ner ämnena till 10 mm tjocklek. Fasa kanten på den hyvlade ytan. Nu har ni två ämnen med en massa hål som passar med varandra.

6 Kapa till bägge bitarna samtidigt mitt emellan 20 mm-måttet. Håll ordning på bitarna parvis. Dessa skall sitta tillsammans i samma länk. Runda av hörnen.

7 Montera allt med bult vars skalle pressas/slås in i försänkningen en bit (A1), en mellanbit (bit X) och den andra biten i paret (A2), bricka och vingmutter.  Fortsätt så.

Torsby Småbåtsvarv    _/)