Båtbyggare Mohammad Ossaili, Latakia, Syrien.

Mohammad Ossaili (född 1966-04-01) kom som invandrare hösten 2014 med fru och 5 barn till Sverige undan kriget i Syrien. Efter att ha slussats runt på olika platser i Sverige, bl a Borås och Göteborg, kom Mohammad till Torsby våren 2015. Mohammad hade då fått både uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.
Mohammad säger: "Torsby bra. Borås inte bra. Göteborg inte bra." Jag tror att Torsby är en lugn och lagom stor ort för familjen Ossaili samt att det finns flera familjer från Syrien i Torsby.

Mohammad bygger en syrisk modellbåt

Mohammad bygger en syrisk modellbåt nov 2015 - jan 2016.
Modellen var med på båtmässan i Göteborg i februari 2016.
 

Mohammad bygger båt från en vedhög utan ritning av ek och fura.

Här sjösätts den på prov efter att bordläggningen är klar i oktober 2017.
SVEA döptes den till skall sjösättas sommaren 2018 i Torsby.

2020-10-25 21:19