Segelbåtstypen Trollungen T Torsby (okänt nummer)

1930 talet

T ? är byggd i mahogny någonstans.

 

 

2000 kanske T ? ägs av Karl Johan Jakobsson på Jakobssons i Dragsmark som renoverade och sålde båten till Lysekil.
2005 kanske T ? ägdes av Tommy Jönsson från Lysekil.
2010 kanske T ? ägs av Jesper Wilen, Grundsund.
2018 våren T ? är skolobjekt på en träbåtsreparationskurs vid Stjärnbåtsgängets lokal i Nol. Ledare är Jesper Wilén, Grundsund. Kölbultarna är bytta till rostfria tillsammans med nya bottenstockar. Det är järnkölen som rostat.
2018-04-22 T ? Trollet (båten fick detta namn idag) kom till Torsby denna dag. Den ställdes under tak för att repareras till vintern. Trollet är byggd troligen mitten 1930-talet av någon i mahogny. Den har en fallskada mitt på styrbord fribord i vattenlinjen.
 
 
 
2018-10-20 T ? Trollet Ulf Ronge köper Trollungen och har startat renovering av båten. Skrapat lack bl och städat ur båten.
2018-11-15 T ? Trollet Vi har lagat fallskadan på styrbord sida.
   
   
0000000000  
2019-01-13 14:05