Bohusjulle

1959 Bohusjulle byggd troligen av Harald Johansson, Lysekil. Byggd med ekspant och fönster i ek. Bordläggning i fura och för- och akter-däck i oregon pine. Skarndäck o mahogny. Motor är en Albin O-11 med nr 33516. Motorn satt fast. Startmotor, magnet o generator i drostigt skick. Bohusjullen är ca 6 m lång och ca 2 m bred. Finns kapell till jullen.
2016 - dec Bohusjullen tas över av Håkan Lindh, Torsby. Han hämtar Bphusjullen utanför Lysekil.
2017 Bohusjullen ställs ini verkstaden för reparation.
 
2019 Lagas fönster o durkar hemma.
2020 - sept Byter ett bord på babords sida under vattenlinjen på Bohusjullen. Gör nya däcksbalkar och bitar i mahogny till skarndäck. Det lackar durkar och lagas fönster.
2020 - dec Lyfter ur motorn ur Bohusjullen.
2021-01-26 Bohusjullen är renskrapad så våväl utom som inombords.
   
   
0000000000  
2021-01-29 13:35 Torsby Småbåtsvarv